Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGG Services (Norway) SA: CGG14003 3D Nordsjøen og Norskehavet/Midt-Norge, endringsmelding (3), svar 19. mars 2014

Vurdering*--***:
Blokk 26/1 ligger innenfor og 26/2 ligger tett inntil gyteområde for sei med gyting i perioden fra ca. primo januar til ca. ultimo mars.
Blokk 26/1 ligger innenfor, blokk 26/2 ligger dels innenfor og dels tett inntil, mens blokk 27/3 ligger nært inntil et gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra ca. primo mars til ca. ultimo april.
Som underlag for vårt svar av 11. mars la vi til grunn tilsendt innsamlingsplan inkl. kart (7.3.2014) som uttrykte at seismikkskytingen skulle foregå i det "blått skraverte" området. Her er ikke blokk 26/1 inkludert og bare marginale nordlige deler av blokk 26/2 og 3.

Tilråding: Jf. vårt svar av 11.3.2014. Med sannsynlig oppstart i uke 13 kan vi se bort fra seigytingen. På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i blokk 26/1 i gyteperioden for øyepål.

Vår ref. 2014/16-19; 2905/2014.

Bakgrunn og ev. merknader: Opprinnelig undersøkelsesperiode var 1.3. til 31.12.2014 (pr. 10.1.2014). I endringsmelding 1 (22.1.2014 - svar 19.2.2014) var sluttdatoen endret til 31.7.2014. I endringsmelding 2 (7.3.2014 - svar 11.3.2014) hadde rettighetshaver endret innsamlingsplanen for CGG14003 for å unngå gyteområdene. Innsamlingsplanen sendt 7.3. skulle bli fulgt, med forlengede linjer for å dekke utvidelsen sørover. I dette området skulle de skyte nord-sør linjer i perioden 15. mars til 15. mai og starte lengst i øst.

I siste endringsmelding (3) av 14.3.2014 søkes det om å utvide undersøkelsen mot sør, slik at den dekker blokkene 26/1, 26/2 og vestre del av 26/3. Skyting skal starte i den sentrale delen (Central part) fra øst og vestover for slik å unngå gytefelt i vest , ref. Havforskningsinstituttets tilråding av 11.03.2014. Iflg. rettighetshaver vil undersøkelsen sannsynlig starte opp i uke 13 (info pr. 19.3.2014).

Selskap og avsenders ref: CGG Services SA, Kristin Ebne, 10.1.2014, 22.1.2014, 7.3.2014 og 14.3.2014.
Operatør og fartøy: CGG Services SA, ”Viking Vanquish”.

Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 76,1 liter (2 x 4640 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 14; 8100 m.

Område: Blokk(ene): 26/1, 2, 3; 31/1-11; 32/1, 2, 4, 5, 7, 8; 35/1-12; 36/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; 6203/9, 12; 6204/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 1.3. til 31.7.2014.

*      Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**   Tett inntil: 5-10 nmi.
**   Nært inntil: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).