Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGG CGG1401 3D Barentshavet-øst, melding, svar 15. januar 2014

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref.:13/235-1; 13/13530.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt
Selskap og avsenders ref: CGG Services (Norway) AS, Kristin Ebne, 19.12.2013.
Operatør og fartøy: CGG Services (Norway) AS, ”Ikke bestemt”.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 x 75,4 liter (2 x 4600 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 8100m.
Område: Blokk(ene): 7132/1-6; 7133/1-6; 7232/10-12; 7233/10-12; 7234/10, 11..
Tid: Fra 23.1. til 30.9.2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).