Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Centrica Energy: CE14300 BSU Nordsjøen, melding, svar 26. mars 2014

Vurdering*-*** og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref.: 2014/402-1; 3036/2014

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: Centrica Energy, Mike Dobson, 19.03.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: Fugro Survey AS, MS ”Fugro Galaxy”.

Type: Borestedsundersøkelse (BSU).
Kilde: 1 luftkanonfelt 2,5 l (152 k.t.).
Kabler og lengde: 1, 900 m.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).

Område: Blokk 8/10.
Tid: Fra 12.4. til 30.06.2014.

*       Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**     tett inntil gytefelt: 0-10 nmi.
***  nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).