Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Centica Energi: CE14300 2D Nordsjøen - Endringsmelding, svar 25. april 2014

Vurdering*: Blokk 8/11 ligger nært gytefelt for øyepål med gyting frem til 30.april. Undersøkelsen er planlagt å starte 12.april, men vi er pr. dags dato (25.april) passert dette tidspunkt, og vi antar at undersøkelsen dermed ikke vil starte opp på ennå noen dager, og dermed vil all gyting for øyepål være så godt som avsluttet.

Vurdering** ***: Om undersøkelsen ikke starter opp før nærmere 1.mai, har vi da ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 2014/402-5
Bakgrunn og ev. merknader: Undersøkelsesområdet økes med 1 km lengre sør i forhold til opprinnelig melding.

Selskap og avsenders ref: Centica Energi, Mike Dobson, 24.04.2014.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”MV Fugro Galaxy”.

Type: Borestedsundersøkelse (BSU) - 2D
Kilde: Seks luftkanonfelt på totalt Ett luftkanonfelt à 2,5 liter ( 152 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 900 m.

Område: Blokk(ene): Blokk 8/11 i Nordsjøen, jf. vedlagt kart.
Tid: Fra 12.4 til 30.6 2014.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** nært gytefelt inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).