Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

AS Norske Shell: SH1400 4D Norskehavet melding, svar 25. mars 2014

Vurdering* og tilråding*: Det omsøkte området i aktuelt tidsrom er ikke i konflikt med gyteområder, så på ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref.: 2014/405-1; 3074/2014

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap (rettighetshaver) og avsenders ref.: A/S Norske Shell, Bjørn Ingar Pettersen, 20.03.2014.
Operatør (kontraktør) og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Ramform Atlas”.

Type: 4D - djupseismikk.
Kilde: 2 luftkanondelt á 50,7 l (2 x 3090 k.t.).
Kabler og lengde: 16, 6000 m.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).

Område: Deler av kvadrantene 6304 og 6305, jf. polygon i mottatt kart.
Tid: Fra 28.05 til 31.08.2014.

*      Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
**    tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
***  nært inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).