Hopp til hovedteksten

Seismikk - November

Publisert: 13.11.2013

Statoil ASA ST13015 4D Nordsjøen, endringsmelding 2, svar 4. november 2013

Vurdering* og tilråding: Blokkene 34/10 og 11 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområde for sei med gyting i perioden fra ca. 1. januar til ca. 31. mars og de ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.
På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i omsøkte blokker i nevnte gyteperioder.

Publisert: 25.11.2013

Total E&P UK PLC ALWYN2013 3D Nordsjøen, melding, svar 19. november 2013

Vurdering*: Omsøkt område (i NEEZ) ligger innenfor gyteområde for sei med gyting i perioden fra primo januar til ultimo mars. Videre innenfor gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra primo mars til ultimo april og innenfor gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra primo mars til medio mai. Mye av lydenergi fra seismikkskytingen i østlig del av kvadrant 3 i UK-sektor vil rekke langt inn i nevnte blokker i norsk sektor.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i omsøkt område i norsk sektor i gyteperiodene for de aktuelle artene.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).