Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Suncor Energy Norge SUN13001 3D Nordsjøen, endringsmelding, svar 28. februar 2013

Vurdering*: Det omsøkte området ligger innenfor gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seismikk i omsøkt område i nevnte gyteperiode.

Vår ref. 13/134-2; 983/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Den opprinnelige meldingen av 28.1.2013 er inkludert. Relevant endring er kildestørrelse.
Selskap og avsenders ref: Suncor Energy Norge, Leif Kvamme, 5.2.2013.
Operatør og fartøy: CGGVeritas, ”Ocean Phoenix”.
Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 73,7 liter (2 x 4480 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 7950 m.
Område: Blokk(ene): 33/6, 9; 34/1, 2, 4, 5.
Tid: Fra 1. april til 30. juni 2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

 

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).