Hopp til hovedteksten

Seismikk - Mars

Publisert: 20.03.2013

Searcher Seismic Pty Ltd SS1303 3D Barentshavet, melding, svar 13. mars 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i de nevnte blokkene i gyteperioden for lodde. Ellers har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 20.03.2013

TGS Nopec Geophysical Company ASA HFC13-HF13 3D Barentshavet, melding, svar 13. mars 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologosk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Publisert: 12.03.2013

MultiClient Geophysical MCG1301 2D Barentshavet, endringsmelding, svar 12. mars 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i de nevnte blokkene i gyteperiodene for torsk og lodde.

Publisert: 08.03.2013

Multiklient Invest AS MC3D-Q162013 3D Nordsjøen, endringsmelding, svar 7. mars 2013

Bakgrunn og ev. merknader: Operatøren ønsker å endre tidsperioden for undersøkelsen fra 24. mars (ikke i tråd med data i endringsmeldingen) til 15. oktober 2013. De ønsker videre å endre innsamlingsområdet på grunn av merknader fra Havforskningsinstituttet til den opprinnelige meldingen. De vil starte innsamlingen i den nordlige delen først slik at den sørlige delen blir samlet inn etter at gytingen er ferdig ca. 30. april.

Publisert: 08.03.2013

Multiklient Invest AS MC3D-CGR2013 3D Nordsjøen, melding, svar 4. mars 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Publisert: 08.03.2013

ConocoPhillips Skandinavia AS CP13L05 4D Nordsjøen, melding, svar 1. mars 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Publisert: 08.03.2013

Suncor Energy Norge SUN13001 3D Nordsjøen, endringsmelding, svar 28. februar 2013

Vurdering*: Det omsøkte området ligger innenfor gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seismikk i omsøkt område i nevnte gyteperiode.

Publisert: 08.03.2013

Electromagnetic GeoServices EMGS1302 EMU Norskehavet, svar 27.2.2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå dom omsøkt.

Publisert: 08.03.2013

Electromagnetic GeoServices EMGS1301 EMU Barentshavet, svar 27.2.2013

Tilråding: På ressursbiologisk vil vi fraråde gjennomføring av de elektromagnetiske undersøkelsene i de sørligste deler av de nevnte kvadrantene i perioden fra 1. mars (oppstart) til ca. 30. april i "loddekvadrantene" og i perioden fra 1. mars (oppstart) til ca. 15. mai i "torskekvadrantene".

Dersom EMGS først gjør unna undersøkelsene i de nordligste deler av omsøkte områder, vil de unngå å komme i "problemsituasjoner" med de nevnte konsentrerte gytevandringsrutene og gyteområdene. 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).