Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic GeoServices EMGS1301 EMU Barentshavet, svar 27.2.2013

Tilråding: På ressursbiologisk vil vi fraråde gjennomføring av de elektromagnetiske undersøkelsene i de sørligste deler av de nevnte kvadrantene i perioden fra 1. mars (oppstart) til ca. 30. april i "loddekvadrantene" og i perioden fra 1. mars (oppstart) til ca. 15. mai i "torskekvadrantene".

Dersom EMGS først gjør unna undersøkelsene i de nordligste deler av omsøkte områder, vil de unngå å komme i "problemsituasjoner" med de nevnte konsentrerte gytevandringsrutene og gyteområdene. 

Vår ref. 13/14-1; 73/13
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Elektromagnetic Geoservice ASA (EMGS), A. Robinson, 4.1.2013.*
Operatør og fartøy: EMGS, ”Atlantic Gardian”.
Type: Elektromagnestisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. 120 kW.
Mottakere - antall: 1400 noder.Æ
Område: Blokk(ene): Se kart.
Tid: Fra 1.3. til 30.9.2013.
Vurdering*: Sørlige deler av omsøkte områder i kvadrantene 7031, 7123, 7124, 7125, 7128, 7129 og 7130 ligger i konsentrerte gytevandringsruter opp mot gytefelt for lodde og noen posisjoner i det oppgitte nettoområdet for undersøkelsen ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområder for lodde.
Periode for konsentrerte gytevandringsruter for lodde: Fra ca. medio januar til medio mars.
Gyteperiode for lodde: Fra ca. 1. mars til ca. 30. april.
Sørlige deler av omsøkte områder i kvadrantene 7017, 7018 og 7021 ligger i konsentrerte gytevandingsruter opp mot gytefelt for torsk og ligger videre tett inntil de aktuelle gyteområdene.

Periode for konsentrerte gytevandringsruter for torsk: Fra ca. medio desember til ca. medio april.
Gyteperiode for torsk: Fra ca. 15. mars til ca. 15. mai.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).