Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Vitenskapelig undersøkelse i Porsangerfjorden, ev. Laksefjorden, Lyngen, Storfjorden og Balsfjorden, Univ. i Tromsø. Svar 30.5.2013

Tilråding: På ressursbiologisk og fiskevelferdsmessig grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt. Operatøren bes melde undersøkelsene i lokalpressen og/eller i lokalradioens sendinger.

Vår ref. 13/603-1; 4024/13.

Bakgrunn: Utføring av geologiske og hydrografiske undersøkelser i Porsangerfjorden, ev. Laksefjorden, Lyngen, Storfjorden og Balsfjorden.

Selskap og avsenders ref: Universitetet i Tromsø, Geoff Corner, 3.5.2013.
Operatør og fartøy: Universitetet i Tromsø, ”Håkon Mosby” og "Hyas".

Type: Geologiske og hydrografiske undersøkelser.
Instrumentering - utstyr: Gnistutlader ("sparker"), kjerneprøvetakere, CTD-probe med vannhentere, og penetrasjons- og multistråleekkolodd.
Akustisk(e) kilde(e): Gnistutlader og penetrasjons- og multistråleekkolodd.
Effekt: Ikke oppgitt.

Område: Jf. kart.
Tid: "Johan Rudd": Fra 8. til 12.7.2013. "Hyas": 2.-10.9.2013.

Vurdering*: En gnistutlader kan ha utsendt lydenergi innen hørselsområdet for div. fiskearter og den kan også høres av mennesker i mindre båter (med lavt bakgrunnsstøynivå). Energien regnes ikke å ha skadelige effekter på fisk, men kan skremme fisk som måtte være nært kilden(e). Penetrasjons- (av aktuell type) og multistråleekkolodd regnes harmløse i forhold til påvirkning på fisk.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).