Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST13001 3D Nordsjøen, endringsmelding, svar 7. mai 2013

Bakgrunn og ev. merknader: Oppstartstidspunktet ønskes endret fra 15.05 til 10.05, det er lagt inn navn på fiskerikyndige offiserer og lagt til navn på følgefartøy. Undersøkelsetypen er endret fra 4D til 3D.

Vår ref. 13/1-115; 4023/13.

Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Jan Olav Paulsen, 6.5.2013.
Operatør og fartøy: PGS, ”Ramform Challenger”.

Vi opprettholder vår tilråding som gitt i ODs svarbrev av 25.4.2013.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).