Hopp til hovedteksten

Seismikk - Mai

Publisert: 08.05.2013

Lundin Norway AS LN13303 BSU Nordsjøen, melding, svar 7. mai 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Publisert: 07.05.2013

Statoil ASA ST13001 3D Nordsjøen, endringsmelding, svar 7. mai 2013

Bakgrunn og ev. merknader: Oppstartstidspunktet ønskes endret fra 15.05 til 10.05, det er lagt inn navn på fiskerikyndige offiserer og lagt til navn på følgefartøy. Undersøkelsetypen er endret fra 4D til 3D.

Publisert: 06.06.2013

Vitenskapelig undersøkelse i Porsangerfjorden, ev. Laksefjorden, Lyngen, Storfjorden og Balsfjorden, Univ. i Tromsø. Svar 30.5.2013

Tilråding: På ressursbiologisk og fiskevelferdsmessig grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt. Operatøren bes melde undersøkelsene i lokalpressen og/eller i lokalradioens sendinger.

Publisert: 06.06.2013

Bundesamt für Geogewissenschaften (BGR): Geologiske undersøkelser rundt Svalbard, svar 4. mai 2013

Vurdering* og tilråding: Vi har vurdert eventuelle konsekvenser på det marine økosystemet av de omsøkte undersøkelsene. På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen gjennomføres som omsøkt. Vi legger videre til grunn at Fiskeridirektoratet vurderer undersøkelsene mht. fiskerimessige forhold.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).