Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Total E&P Norge AS TEPN-13-1 BSU Nordsjøen, melding, svar 22. februar 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at at at det skytes seismikk i omsøkt område i gyteperiodene for de nevnte arter.

Vår ref. 13/45-2; 426/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Kontrakten for undersøkelsen er ikke på plass. Denne meldingen erstatter melding av 17.1.2013 som inneholdt feil planlagt periode. Korrekt planlagt periode er 1.3.2013 til 1.5.2013. Antall båtkilometer er 659 km.
Selskap og avsenders ref: Total E&P Norge, Roar Holstad, 18.1.2013.
Operatør og fartøy: Total E&P Norge , ”ikke bestemt”.
Type: BSU (lettseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1500 m.
Område: Blokk(ene): 25/4, 5.
Tid: Fra 1. mars til 1. mai.
Vurdering*: Det omsøkte området ligger innenfor gyteområdet for:
a)  sei med gyting i perioden fra ca. 1. januar til ca. 31. mars,
b)  øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april,
c)  hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at at at det skytes seismikk i omsøkt område i gyteperiodene for de nevnte arter.


* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).