Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS Nopec Geophysical Company ASA HBW13 3D Barentshavet, melding, svar 22. februar 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologosk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Vår ref. 13/29-4; 267/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Justering av innsamlings- og snuområdene i forhold til opprinnelig melding.
Selskap og avsenders ref: TGS Nopec Geophysical Company ASA, Kjell Aubert, 11.1.2013.
Operatør og fartøy: CGGVeritas, ”Ocean Challenger”.
Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 68,9 liter (2 x 4200 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 7119/4-10; 7120/4, 7.
Tid: Fra 1. mars til 31. mai 2013.
* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).