Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS Nopec FP13 3D Barentshavet, endringsmelding, svar 19. januar 2013

Tilråding: Vi vil fraråde seismiske aktiviteter i de nevnte blokkene i gyteperiodene for henholdsvis torsk og lodde

Vår ref. 13/29-3; 251/13.
Bakgrunn og ev. merknader: TGS har tilpasset polygonet i forhold til opprinnelig melding av 7.1.2013 ut fra hvor de forventer restriksjoner mhp. gytefelt i nærliggende områder. Det er dårlig overensstemmelse mellom oppgitte lengde- og breddegrader på kartrammene og de faktiske kvadranter og blokker.
Selskap og avsenders ref: TGS Nopec Geophysical Company ASA, Kjell Aubert, 10.1.2013.
Operatør og fartøy: Fugro-Geoteam AS, ”Geo Barents”.
Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 68,9 liter (2 x 4200 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 8; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 7018/3, 6; 7019/1-4; 7020/1-3; 7120/11, 12; 7121/10-12; 7122/8-11; 7123/4-9; 7124/4, 7.
Tid: Fra 1. mars til 30. juni 2013.
Vurdering*: Torsk: Blokkene 7020/1-3 ligger dels innenfor og dels tett inntil** gyteområde; 7120/11, 12 ligger nært*** deler av gytefelt i 7020/2, 3 og 7121/11, 12 ligger tett inntil gytefelt for torsk med gyting i perioden fra ca. 15. mars til ca. 15. mai.
Lodde: 7123/7-9 ligger dels innenfor og dels tett inntil gytefelt og 7124/7 ligger dels innenfor dels tett inntil gytefelt for lodde gyting fra ca. 1. mars til ca. 30. april.

*Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

** tett inntil gytefelt: 0-10 nmi,
*** nært gytefelt inntil gytefelt: 10-20 nmi.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).