Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS Nopec FP13 3D Barentshavet. Tilsvar til ODs svar av 20.2. og HIs svar, ref. 13/29-3, av 19.2.2013

Ut fra TGS Nopec sine momenter i brev av 20.2.2013 finner vi ikke noe grunnlag for å endre vår vurdering og tilråding gitt 19.2.2013.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).