Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST13309 BSU Nordsjøen, melding, svar 22. februar 2013

Tilråding: Idet dette er en heller liten BSU-undersøkelse (på ca. 2 km skytelinje) Har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 13/1-10; 604/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Dette er en brønntilknytningslinje til ST13303. Mesteparten av det omsøkte området for ST13309-undersøkelsen er allerede innenfor ST13303-tillatelsen, men den nordlige delen av linjen på ca.. 2 km faller utenfor ST13303. ST13309 består av denne ene linjen.
Selskap og avsenders ref: Statoil, B. Christense, L.R. Nilsen, 25.1.2013.
Opperatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”.
Type: BSU (lettseimikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 30/11.
Tid: Fra 9. februar til 21. februar 2013.
Vurdering*: Blokken ligger innerfor gyteområdet for:
a) sei med gyting i perioden fra ca. 1. januar til ca. 31. mars,
b) gyteområdet for øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april,
c) gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.
Tilråding: Idet dette er en heller liten BSU-undersøkelse (på ca. 2 km skytelinje) Har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).