Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST13305 BSU Nordsjøen , svar 14.2.2013

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennonføres som planlagt. 

Vår ref. 12/8-292; 10723/12.
Bakgrunn og ev. merknader: Dataene skal være markedstilgjengelige, selv om dette ikke er hovedhensikten med innsamlingen. Hovedhensikten er å få best mulig data til til vurdering av planlagt(e) borelokasjon(er). Om den ønskede innsamlingsperioden kommer i konflikt med gyteperioder, ønsker Statoil å få vite dette, slik at de kan få tilpasset innsamlings perioden.
Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Bernt Christensen/Leiv R. Stensen, 27.12.2012.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”.
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 1/3, 6; 2/1, 4.
Tid: Fra 24.1. til 24.3.2013.
Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennonføres som planlagt.
* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).