Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Searcher Seismic Pty Ltd SS1302 2D Barentshavet, melding, svar 22. februar 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i områder sørfor N71°40´ i kvadrant 7125 i gyteperioden for lodde. Ellers har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 13/49-2; 294/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Searcher Seismic, P. Miller, 15.1.2013.
Operatør og fartøy: Seabird Technologies AS, ”ikke kjent”.
Type: 2D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): Et luftkanonfelt, 20,7 liter (1260 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 7000 m.
Område: Område: Stort område, jf. vedlagt kart.
Tid: Fra 1. mars til 30. juni 2013.
Vurdering*: Sørlige del av omsøkt område i kvadrant 7125 ligger tett inntil gyteområde for lodde med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april.
* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).