Hopp til hovedteksten

Seismikk - Februar

Publisert: 25.02.2013 - Oppdatert: 26.04.2013

Multiklient Invest AS MC3D-Q162013 3D Nordsjøen, melding, svar 22. februar 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seismikk i de nevnte blokker i gyteperiodene for de nevnte arter. Idet omsøkt periode er så pass lang (7 mnd), antar vi at det er innebygget en betydelig fleksibilitet mhp. tid når undersøkelsen kan utføres.

Publisert: 25.02.2013

TGS Nopec Geophysical Company ASA HBW13 3D Barentshavet, melding, svar 22. februar 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologosk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Publisert: 25.02.2013 - Oppdatert: 26.04.2013

Total E&P Norge AS TEPN-13-1 BSU Nordsjøen, melding, svar 22. februar 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at at at det skytes seismikk i omsøkt område i gyteperiodene for de nevnte arter.

Publisert: 25.02.2013 - Oppdatert: 26.04.2013

Statoil ST13309 BSU Nordsjøen, melding, svar 22. februar 2013

Tilråding: Idet dette er en heller liten BSU-undersøkelse (på ca. 2 km skytelinje) Har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 25.02.2013 - Oppdatert: 26.04.2013

Statoil ASA ST13305 BSU Nordsjøen , svar 14.2.2013

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennonføres som planlagt. 

Publisert: 25.02.2013

TGS Nopec FP13 3D Barentshavet, endringsmelding, svar 19. januar 2013

Tilråding: Vi vil fraråde seismiske aktiviteter i de nevnte blokkene i gyteperiodene for henholdsvis torsk og lodde

Publisert: 25.02.2013 - Oppdatert: 26.04.2013

TGS Nopec FP13 3D Barentshavet. Tilsvar til ODs svar av 20.2. og HIs svar, ref. 13/29-3, av 19.2.2013

Ut fra TGS Nopec sine momenter i brev av 20.2.2013 finner vi ikke noe grunnlag for å endre vår vurdering og tilråding gitt 19.2.2013.

Publisert: 25.02.2013

Searcher Seismic Pty Ltd SS1302 2D Barentshavet, melding, svar 22. februar 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i områder sørfor N71°40´ i kvadrant 7125 i gyteperioden for lodde. Ellers har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).