Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multiklient Invest AS MC3D-Q162013 3D Nordsjøen, melding, svar 22. februar 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seismikk i de nevnte blokker i gyteperiodene for de nevnte arter. Idet omsøkt periode er så pass lang (7 mnd), antar vi at det er innebygget en betydelig fleksibilitet mhp. tid når undersøkelsen kan utføres.

Vår ref. 13/92-1; 443/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Multiklient Invest, Morten Pedersen, 18.1.2013.
Operatør og fartøy: PGS, ”Atlantic Explorer”.
Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 67,7 liter (2 x 4130 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 6; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 15/2, 3, 5, 6; 24/8, 9, 11, 12 og 25/7, 10.
Tid: Fra 15. mars til 15. oktober 2013.
Vurdering*: Det omsøkte området i forhold til gyteområdene er:
a)  Alle blokkene ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for sei med gyting i perioden fra ca. 1. januar til ca. 31. mars.
b)  Alle blokkene ligger dels tett inntil to gyteområder for øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april.
c) Blokkene 24/8, 9, 11, 12 ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområdet for hyse og blokkene 25/7, 10 ligger tett inntil gyteområdet for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seismikk i de nevnte blokker i gyteperiodene for de nevnte arter. Idet omsøkt periode er så pass lang (7 mnd), antar vi at det er innebygget en betydelig fleksibilitet mhp. tid når undersøkelsen kan utføres.


* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).