Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST13011 Barentshavet, endringsmelding, svar 18. desember 2013

Vurdering*: De omsøkte blokkene ligger i konsentrerte gytevandringsveier for torsk i tiden fra medio desember til medio april.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i omsøkt område i nevnte gytevandringsperiode.

Vår ref. 13/1-281; 12335/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Undersøkelsen har en "lang" historie:
Melding av 22.5.2013 med undersøkelsesperiode 20.7. - 20.9.2013.
Endringsmelding 1 av 4.7. med ny periode 7.8. - 10.10. Oppstart- og sluttsdato endret pga. forsinkelser av båtleveranse. Endring av båt fra "Seisquest" til ”Artemis Athene".
Endringsmelding 2 av 3.9. med ny periode 7.8. - 31.12. Forsinket oppstart til 5.10. pga.sein levering av båt og ny sluttdato.
Endringsmelding 3 av 28.11. med ny periode 7.8.13 - 30.4.14. Pga. av mye dårlig vær søkes det om forlengelse av tidsperioden. Denne skal dekke hele innsamlingen basert på erfart vær så langt i sesongen.
Endringsmelding 4 av 29.11. Samme årsak som nevnt i endringsmelding 3.
Det kan også nevnes at Statoil tidligere har hatt lignende erfaring med samme kontraktør, Magseis Operations AS.

Selskap og avsenders ref: Statoil, Torgeir Nilsen, 29.11.2013.
Operatør og fartøy: Magseis Operations AS, ”Artemis Athene”.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).