Hopp til hovedteksten

Seismikk - Desember

Publisert: 18.12.2013

Multiklient Invest AS MC3D-CGRN13 3D Nordsjøen, endringsmelding 3, svar 16. desember 2013

Vurdering*: Alle blokkene (deler av blokker) øst om ca. Ø 2°30' ligger nært opptil og blokkene 3/2, 4, 5 ligger innenfor et gytefelt for torsk med gyting i perioden fra primo februar til ultimo mars.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i de nevnte blokkene i gyteperioden for torsk. Ellers har vi ingen merknader til meldingen.

Publisert: 19.12.2013

Statoil ASA ST13011 Barentshavet, endringsmelding, svar 18. desember 2013

Vurdering*: De omsøkte blokkene ligger i konsentrerte gytevandringsveier for torsk i tiden fra medio desember til medio april.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i omsøkt område i nevnte gytevandringsperiode.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).