Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Wintershall Norge WIN13301 BSU Norskehavet, melding, svar 2. april 2013

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

 

Vår ref. 13/262-3; 2645/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Jf. melding av 20.2.2013. Oppstart er nå planlagt til siste halvdel av uke 14.

Selskap og avsenders ref: Wintershall Norge AS, Erik Håvarstein, 25.3.2013.
Operatør og fartøy: Calecore Ltd., ”Kommandor Calum”.

Type: BSU (grunnseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2,0 liter (120 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): Jf. kart.
Tid: Fra 26.3. til 30.4.2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).