Hopp til hovedteksten

Seismikk - April

Publisert: 26.04.2013

Statoil ASA ST13312 BSU Nordsjøen endringsmelding JD 260413

Vurdering* og tilråding: Vi viser til vårt svar av 5. april d.å., ref. 13/1-66; 2562/13. I utgangspunktet opprettholder vi vår tilråding, men idet vi når er kommet nært inntil dato for "normal" slutt på gyteperioden for øyepål, ca. 30. april, har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 19.04.2013 - Oppdatert: 26.04.2013

Multiklient Invest AS MC3D-BYL2013 3D Nordsjøen melding og endringsmelding, svar 11. april 2013

Vurdering*: Blokk 24/9 ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai og den ligger dels innenfor og dels tett inntil et gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra. ca. 1. mars til ca. 30. april. 

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i nenvte gyteperioder. Ellers har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Publisert: 19.04.2013

Statoil ST13316 BSU Nordsjøen, melding, svar 17. april 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i blokk 16/5 og sørlige deler av 16/2 i nevnte gyteperiode. Dersom undersøkelsen først kan gjøres unna i nordligste del av undersøkelsesområdet, har vi elles ingen merknader til at den kan utføres innenfor omsøkt periode

Publisert: 19.04.2013 - Oppdatert: 26.04.2013

Electromagnetic GeoServices EMGS1303 EMU Norskehavet, svar 17. april 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 11.09.2013

UiB Vitenskapelig undersøkelsestillatelse 2D Andøya-nordvest og Andfjorden

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 11.04.2013

Tullow Oil Norge AS TUN13303 BSU Norskehavet, melding og endringsmelding, svar 10. april 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 11.04.2013

Tullow Oil Norge AS TUN13302 BSU Nordsjøen, melding og endringsmelding, svar 10. april 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 11.04.2013

Total E&P Norge TEPN-13-4 BSU Norskehavet, melding, svar 9. april 2013

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 11.04.2013

Tullow Oil Norge AS TUN13301 BSU Nordsjøen, melding og endringsmelding, svar 10. april 2013

Vurdering* og tilråding: Blokkene ligger tett inntil et gyteområde for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai. På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at undersøkelsen blir gjennomført innen nevnte gyteperiode. 
Ut over det har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt

Publisert: 11.04.2013

CGGVeritas SWB13 3D Barentshavet, melding, svar 9. april 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 11.04.2013

Statoil ST13312 BSU Nordsjøen, melding, svar 5. april 2013

Vurdering*: Blokkene ligger tett inntil et gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at undersøkelsen blir gjennomført innen nevnte gyteperiode. Ut over det har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. 

Publisert: 11.04.2013

Maersk Oil Norway MAE13301 BSU Norskehavet, melding, svar 2. april 2013

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 11.04.2013

Electromagnetic GeoServices EMGS1305 EMU Nordsjøen-Norskehavet, svar 5.4.2013

Vurderingog tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 11.04.2013

Total E&P Norge WIN13301 BSU Norskehavet, melding, svar 2. april 2013

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 11.04.2013

Wintershall Norge WIN13301 BSU Norskehavet, melding, svar 2. april 2013

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).