Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multiklient Invest AS MC3D-BYL2013 3D Nordsjøen melding og endringsmelding, svar 11. april 2013

Vurdering*: Blokk 24/9 ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai og den ligger dels innenfor og dels tett inntil et gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra. ca. 1. mars til ca. 30. april. 

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i nenvte gyteperioder. Ellers har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Vår ref. 13/92-8; 1823/13.

Bakgrunn og ev. merknader: Endring av polygonet som ikke var korrekt på kartet.

Selskap og avsenders ref: Multiklient Invest, Morten Pedersen, melding og endringsmelding, 27.2.2013.
Operatør og fartøy: PGS, ”PGS Apollo”.

Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 67,8 liter (2 x 4135 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 6000 m.

Område: Blokk(ene): 24/9.
Tid: Fra 1. mai til 31. august 2013.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).