Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST12335 BSU Nordsjøen, endringsmelding, svar 21.12.2012

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunn til at under søkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 12/8-269; 10214/12.

Bakgrunn og ev. merknader: Endringen består av forlenget periode for innsamlingen. Ny sluttdato er satt til 31.1.2013. Det vil sannsynlig bli fartøyet "Ocean Observer" som utfører den seismiske undersøkelsen, mens "Sea Explorer" vil utføre CPT-målinger.

Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Bernt Christensen/Leiv R. Stensen, 5.12.2012.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, "Ocean Observer" ev. ”Sea Explorer”.

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): 31/2,3; 35/11, 11.
Tid: Fra 4.10.2012 til 31.1.2013.


Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).