Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST12303 BSU Nordsjøen, endringsmelding, 18. februar 2012

Vurdering*: Omsøkt område ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområde for sei med gyting i tida fra ca. 1. januar til ca. 31. mars.Dette er en borestedsundersøkelse (lite luftkanonoppsett med sannsynlig ikke-kontinuerlig skyting) og omsøkt område ligger mot ytterkant og dels utenfor det aktuelle gyteområdet.

Tilråding: På nevnte grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

  • Vår ref. 12/8-22; 953/12.
  • Bakgrunn og ev. merknader fra selskapet: Statoil har endret noe på området med bl.a. presisering av netto-området og brutto-området. Innsamlingsperioden er også endret idet de ligger noe på etterskudd med datainnsamlingen.
  • Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Bernt Christiansen/Leiv R. Stensen, 9.2.2012.
  • Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”.
  • Type: BSU.
  • Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
  • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
  • Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
  • Område: Blokk(ene): 16/2.
  • Tid: Fra 28.12.11. til 24.3.12.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).