Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST12006 3D Nordsjøen, endringsmelding, svar 12. desember 2012

Vurdering*: Blokk 30/2 ligger innfor og blokkene 34/11, 12 ligger tett inntil gytefelt for sei med gyting i perioden fra. ca. 1. januar til ca. 31. mars.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seimikk i omsøkt område i gyteperioden for sei.

Vår ref. 12/8-267; 10209/12.
Bakgrunn og ev. merknader: Innsamlingen på Kvitebjørn, ST12006, har nådd 73 % av planlagt program. Dette skyldes i hovedsak tekniske problemer med utstyr, dårlig vær samt noe tidsdeling med nærliggende seismiske aktiviteter. Dette har medført at undersøkelsen har tatt lengre tid en planlagt. Statoil ber nå om forlengelse av innsamlingsperioden på grunn av stor usikkerhet med været framover. Ny sluttdato er anslått til 31.1.2013. I endringsmelding har Staoil også korrigert antall båtkilometer fra 6294 km til 4933 km. Dette ble ikke korrigert i forrige endringsmelding av 21.09.2012 da innsamlingsområdet ble justert ned.
Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Geit Tore Leikvoll / Svein Arne Tonning, 4.12.2012.
Operatør og fartøy: Reservoir Expl. Technology ASA, ”Vikland”.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 65,4 liter (3990 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 30/2; 34/11, 12.
Tid: Fra 15.5.2012 til 31.1.2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).