Hopp til hovedteksten

Seismikk - 2012

Publisert: 26.11.2012 - Oppdatert: 02.01.2013

Total E&P Norge TEPN-12-5 BSU Nordsjøen

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.
 

Publisert: 13.04.2012

ConocoPhillips CP12201 3D Nordsjøen-sør, svar på melding, 8. mars 2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

Publisert: 13.04.2012

RWE Dea Norge RD1201 3D Nordsjøen, svar på melding, 8. mars 2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Publisert: 13.04.2012

Idemitsu Petroleum N. IPN1201 3D Nordsjøen, melding, 27. februar 2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Publisert: 13.04.2012

TGS Nopec G.C. LLD12 3D Norskehavet, melding, 2.1.2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnla til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. 

Publisert: 21.02.2012

Statoil ST12303 BSU Nordsjøen, endringsmelding, 18. februar 2012

Vurdering*: Omsøkt område ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområde for sei med gyting i tida fra ca. 1. januar til ca. 31. mars.Dette er en borestedsundersøkelse (lite luftkanonoppsett med sannsynlig ikke-kontinuerlig skyting) og omsøkt område ligger mot ytterkant og dels utenfor det aktuelle gyteområdet.

Tilråding: På nevnte grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 21.02.2012

ElectroMagnetic GeoServices EMGS1201 EMU, Barentshavet, melding (M) og endringsmelding (EM), 18. februar 2012

Vurdering og tilråding*: Vi har ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. Sett i forhold til EMGS1202 og EMGS1203, vil det være fordelaktid at EMGS1201 gjennomføres først.
 

Publisert: 21.02.2012

ElectroMagnetic GeoServices EMGS1202 EMU, Barentshavet, melding (M) og endringsmelding (EM), 18. januar 2012

Vurdering*: Sørligste deler av omsøkt område ligger tett inntil gyteområde for lodde med gyting i tida ca. 1. mars til ca. 30.4.
Tilråding: Vi vil fraråde at det gjennomføres elektromagnetiske undersøkelser sørom ca. N71°10´ i kvadrant 7122, sørom ca. N71°25´ i kvadrant 7123, og sørom ca. N71°30´ i kvadrant 7124 i nevnte gyteperiode.

Publisert: 21.02.2012

TGS NKFS12 3D Barentshavet, melding, 21. febr. 2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 21.02.2012

TGS NKFN12 3D Barentshavet, melding, 21. febr. 2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 21.02.2012

ElectroMagnetic GeoServices EMGS1203 EMU, Barentshavet, melding (M) og endringsmelding (EM), 18. januar 2012

Vurdering*: Sørligste deler av omsøkt område ligger tett inntil gyteområde for lodde med gyting i tida ca. 1. mars til ca. 30.4.
Tilråding: Vi vil fraråde at det gjennomføres elektromagnetiske undersøkelser sørom ca. N71°30´ i kvadrant 7127, sørom ca. N71°25´ i kvadrant 7128, og sørom ca. N71°20´ i kvadrant 7129 i nevnte gyteperiode.

Publisert: 21.02.2012

Statoil ST11006 4D Nordsjøen, endringsmelding, 13.2.2012

Vurdering*: Blokkene ligger på grensen og tett inntil gyteområde for sei med gyting i tida ca. 1. januar til ca. 31. mars, det ligger tett inntil et gyteområde for øyepål med gyting i tida ca. 1. mars til ca. 30. april og innenfor gyteområdet for hyse med gyting i tida ca. 1. mars til ca. 15. mai.
Tilråding: Da undersøkelsesområdet ikke er innenfor det aktuelle gyteområdet for sei, har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan utvides til ca. 1. mars. Etter den tid vil undersøkelsen bli frarådet.

Publisert: 21.02.2012

Statoil ST12301 BSU Nordsjøen, endringsmelding, 30. januar 2012

Vurdering*: Endringene gjelder i denne sammenhengen spesielt ny omsøkt tid, jf. endringsmelding av 21.12.11 idet opprinnelig skulle undersøkelsen gjennomføres i tida 30.11.11 til 31.1.12, jf. melding av 2.11.11. Det sies ikke noe om hvor stor del av undersøkelsen som nå gjenstår. Dette vil medføre endret tilråding fra Havforskningsinstituttet, jf. ODs svar til Statoil av 16.11.11.
Omsøkt område ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområde for sei med gyting i tida fra ca. 1. januar til ca. 31. mars og dels tett inntil et gyteområde for øyepål med gyting i tida fra ca. 1. mars til ca. 30. april.
Tilråding: Vi vil fraråde videre gjennomføring av undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag utover 31.1.12, jf. ODs svar til Statoil av 16.11.11.

Publisert: 13.12.2012

Statoil ST12006 3D Nordsjøen, endringsmelding, svar 12. desember 2012

Vurdering*: Blokk 30/2 ligger innfor og blokkene 34/11, 12 ligger tett inntil gytefelt for sei med gyting i perioden fra. ca. 1. januar til ca. 31. mars.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seimikk i omsøkt område i gyteperioden for sei.

Publisert: 13.12.2012

Statoil ST12018 4D teknologitest Nordsjøen, melding, 10. desember 2012

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. Dersom undersøkelsene skulle bli betydelig utsatt/forskøvet pga. værhindringer eller annet til bortimot primo mars, må meldingen vurderes på nytt pga. aktivt gytefelt.

Publisert: 02.01.2013

Statoil ASA ST12334 borestedsundersøkelse (BSU) endringsmelding Nordsjøen 22.11.2012

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunn til at under søkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 02.01.2013

Statoil ST12006 3D Nordsjøen, ny endringsmelding, svar 21. desember 2012

Vurdering* og tilråding: Blokkene 34/11, 12 ligger nært gytefelt for sei med gyting i perioden fra. ca. 1. januar til ca. 31. mars. Idet resterende undersøkelsesområde er forholdsvis lite (ca. 22 % gjenstår) og at omsøkt forlengelse er i tidlig fase av gytingen, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at forlengelse av undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt. 

Publisert: 02.01.2013

Statoil ST12335 BSU Nordsjøen, endringsmelding, svar 21.12.2012

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunn til at under søkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 02.01.2013

Statoil ST13303 BSU Nordsjøen, endringsmelding, svar 21.12.2012

Vurdering*: Blokkene 30/11,12 ligger innfor gytefelt for sei med gyting i perioden fra. ca. 1. januar til ca. 31. mars. De ligger også innenfor gytefelt for øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april og innenfor gytefelt for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seimikk i omsøkt område i de nevnte gyteperiodene.

Publisert: 02.01.2013

Statoil ST12339 BSU Nordsjøen, endringsmelding, svar 21.12.2012

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunn til at under søkelsen kan gå som omsøkt.

Publisert: 02.01.2013

Statoil ST12317 BSU Nordsjøen, endringsmelding, svar 31.12.2012

Vurdering* og tilråding: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for sei med gyting fra ca. 1. januar til ca. 31. mars.

Idet dette er en borestedsundersøkelse med sterke krav til gode værforhold, og dermed at resten seismikkundersøkelsen kan bli ikke-sammenhengende i tid (ofte forekommende - moderat påvirkning på gytende fisk), har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at utvidelsen kan gå som omsøkt.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).