Hopp til hovedteksten

Seismikk - 2011

Publisert: 17.01.2011

PGS MC2D-CNS2011 Nordsjøen, melding, 5. januar 2011

Vurdering*: Deler av omsøkt område i blokkene 3/2-7 og blokkene 9/11, 12 faller sammen med gytefelt for torsk med gyteperiode ca. 1. februar til ca. 31. mars.
Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet i de nevnte blokkene og nært opptil disse (ca. 20 n.mi) i gyteperioden for torsk.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).