Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Spec Partners Ltd Mid Norway Deep Well Tie 2010 2D Norskehavet, melding, 5. mai 2010

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

  • Vår ref. 10/613-1; 2885/10
  • Bakgrunn: Intet spesielt.
  • Selskap og avsenders ref: Spec Partners Ltd, Trond Kristoffersen, 24.4.2010.
  • Operatør og fartøy: SeaBed Geophysical, ”Munin Explorer”.
  • Type: 2 D-djupseismikk.
  • Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 103,3 liter (6300 k.t.).
  • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
  • Antall kabler og lengde: 1; 12000 m.
  • Område: Blokk(ene): Ikke tilstrekkelig detaljert kart for å finne hvilke blokker/kvadranter som seismikklinjene går gjennom, jf. kart.
  • Tid: Fra 20.5. til 20.7.2010.


* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).