Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST09323 BSU/2D Barentshavet, melding

Vår ref. 09/5-175; 4342/09
Bakgrunn: Meldingen (heller ufullstendig) ble først oversendt 17.07.09 med oppfølging og supplering 06.08.09.
Selskap og avsenders ref: StatoilHydro, Bernt Magne Christiansen, 17.07. og 06.08.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 140,6 kp/cm2 (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 7219/9 og 7227/7, 8.
Tid: Fra 10.08. til 10.10.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).