Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro Petroleum AS ST09005 4D Snøhvit Barentshavet, melding

Vår ref. 09/5x-160; 4270/09
Bakgrunn: Undersøkelsen ble først meldt  inn 15.07.09 som en mulig undersøkelse med mangelfull informasjon. Ny oppdatert melding er mottatt 12.08.09 med ekstrem kort frist før ønsket oppstart.
Selskap og avsenders ref: StatoilHydro Petroleum AS, Svein Arne Tonning, 15.07.2009 og Geir W. Pedersen, 12.08.2009.
Operatør og fartøy: WesternGeco AS , ”Western Pride”
Type: 4D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 51,6 liter (2 x 3147 k.t.).
Kildetrykk: 140,6 kp/cm2 (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 3600 m.
Område: Blokk(ene): 7120/6 og 7121/4.
Tid: Fra 14.08. til 05.09.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).