Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ASA ST09326 BSU Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/5-183; 4715/09
Bakgrunn: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: StatoilHydro ASA, Bernt M. Christiansen/Thomas Reichel, 14.08.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Survey Ltd, "Sea Explorer".
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 13,8 MPa (137,9 bar).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 34/8 Visund.
Tid: Fra/i perioden 12.09. til 12.10.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).