Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

RWE Dea Norge AS RWE0901 BSU/2D Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/57-37; 3080/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: RWE Dea Norge, Marit Tørudbakken Jendal, 25.05.2009.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Fugro Mercator”.
Type: BSU-2D.
Kilde: Luftkanon(er): 2,3 liter (140 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 35/9.
Tid: Fra 25.06. til 25.07.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
Eni Norge AS EN0901 3D Barentshavet, melding, 11.06.2009
Vår ref. 09/9-3; 2934/09
Bakgrunn: Opprinnelig var undersøkelsen planlagt som en 3D-4C-(OBS)-undersøkelse som skulle utføres av RXT (ref. informasjon fra Eni N. til OD, 15.01.09). Dette er nå endret til en 3D-undersøkelse med tre forskjellige skyteretninger og skal utføres av WesternGeco.
Selskap og avsenders ref: Eni Norge, Stephan Tarran, 14.05.2009.
Operatør og fartøy: WesternGeco AS, ”Western Pride”.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 51,6 liter (3147 k.t.).
Antall kabler og lengde: 10; 4000 m.
Område: Blokk(ene): 7121/12; 7122/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 18.06. til 15.09.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).