Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Chevron Norge AS CVX0901 2D Norskehavet, melding

Vår ref. 09/849-6; 4526/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Chevron Norge AS, Mark Broker (Bodil Eggen), 03.08.2009.
Operatør og fartøy: Chevron Norge AS, ”ikke bestemt”
Type: 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 79,0 liter (4820k.t.).
Kildetrykk: 140,6 kp/cm2 (2000 psi)
Antall kabler og lengde: 1; 12 000 m.
Område: Blokk(ene): 6602/1-3; 6603/1-3; 6604/1, 2; 6702/9, 12; 6703/5-12; 6704/4-12.
Tid: Fra 15.08. til 30.09.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).