Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Centrica Energi Centrica Energi Summer 09 Site Survey CruiseBSU 3D Midt-Norge, melding

Vår ref. 09/916-1; 4130/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Centrica Energi/RPS Energy, Breandan Murphy, 08.07.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Ocean Observer”.
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 6407/9, 12. 6506/9, 12.
Tid: Fra 15.08. til 05.09.2009
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
ElectroMagnetic GeoServices ASA EMGS0906 EMU Norskehavet, melding, 13.07.2009
Vår ref. 09/4-33; 4129/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref.: ElectroMagnetic GeoServices ASA, Torkil Fenstad, 08.07.2009.
Operatør og fartøy: ElectroMagnetic GeoServices ASA, ”BOA Galatea”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
Mottakere - antall: Ca. 45.
Område: Blokk(ene): 6506/6; 6507/4-12; 6508/7..
Tid: Fra 01.08. til 30.09.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).