Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0893 BSU bl. 34/7, 10 Nordsjøen melding gjenopptagelse

[25.03.09]
 

Ref. 09/5-48; 1790/09
Bakgrunn: Melding om gjenopptagelse av resterende arbeid for borestedsundersøkelse ST0893 i blokkene 34/7, 10. Jf. svar fra OD av 22.12.08 og vårt svar av 02.12.08 (innkopiert).

Selskap: StatoilHydro
Operatør og fartøy: Gardline Geosyrvey Ltd, ”Sea Explorer” 
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.) og annen lettseismisk instrumentering.
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 34/7, 10.
Tid: I perioden ca. 01.05. til ca. 29.06.09.
Vurdering: Det omsøkte området ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 15.05.
Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor omsøkt område i nevnte periode.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).