Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

EMGS EMGS0903 EMU Norskehavet melding

[23.03.09]
 

Ref. 09/4-22; 1726/09
Selskap: ElectroMagnetic GeoServices ASA [23.03.09]
Operatør og fartøy: ElectroMagnetic GeoServices ASA, ”BOA Thalassa”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
Mottakere - antall: Opp til 90.
Område: Blokk(ene): 6608/10-12, 6508/1-3.
Tid: Fra 30.03. til 01.05.09.
 

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).