Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

EMGS EMGS 0902 EMU Mørekysten melding

[30.01. og 27.02.09]
 

Ref.: 09/4-10 og 14; 635 og 1193/09
Selskap: ElectroMagnetic GeoServices ASA
Operatør og fartøy: EMGS, ”BOA Thalassa”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse.
Kilde: Elektromagnetisk kilde, maks. effekt 120 kW.
Mottakere - antall: Opptil 90 stk.
Område: Blokkene: 6406/9, 12; 6407/7, 8, 10, 11; 6306/3; 6307/1, 2.
Tid: 15.03. til 30.04.09.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).