Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGGVeritas CGGV0802/CGGV0902 (Q22 PHIII 2009) 3D Nordsjøen melding

[30.01. og 24.02.09]
 

Ref.: 09/153-1; 675/09.
Selskap: Veritas DGC Ltd
Operatør og fartøy: Veritas DGC Ltd, fartøy bestemmes senere.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanonfelt: 2 x 79,4 liter (2 x 4840 k.t.).
Kabler og lengde: 10; 6000 m.
Område: Blokkene: 7/4, 5, 7, 8-10, 12 (pr. 30.01.09) med tillegg av 1/2 og 7/11 og fratrekk av 7/9 (pr. 24.02.09).
Tid: Fra 01.04. - 30.05.09.

Vurdering: Omsøkt område ligger dels inntil og dels innenfor gyteområde for øyepål med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 30.04.

Tilråding: Vi vil fraråde at det skytes seismikk i omsøkt område i nevnte gyteperiode for øyepål. Ellers har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).