Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lundin LN0857 Nemo PL148 BSU-ledn.traséund. Nordsjøen melding

[03.09.08]

Ref. 08/258-28; 5477/08
Selskap: Lundin Norway AS, KK, 20.08.08.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Fugro Mercator”.
Type: BSU / ledningstraseundersøkelse.
Kilde: Luftkanon(er): 0,16 liter (10 k.t.).
Kabler og lengde: 1, 5 m.
Område: Blokk(ene): 7/4, 7 og 8.
Tid: Fra uke 40 (29.09.08) ev. i uke 41 (06.10.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).