Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

DNO DN0808 2D bl. 25/1, 2 Nordsjøen melding

[13.09.08]

Ref. 08/509-27; 557308
Selskap: Det norske oljeselskap ASA, KB, 22.08.08.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Birkeland”.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 2,5 liter (150 k.t.).
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 25/1, 2.
Tid: Fra uke 36 (01.09.08) til uke 38 (21.09.08).

Vurdering og tilråding: Ingen merknad på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).