Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Marathon Petroleum Comp. Volund Development Site Survey BSU Nordsjøen melding

[15.08.08]
 

Ref. 08/967-2; 5290/08
Selskap: Marathon Petroleum Comp., GMG, 08.08.08.
Operatør og fartøy: Fugro, ”Birkeland”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,3 liter (140 kubikktommer.).
Kabler og lengde: N, 1200 m.
Område: Blokk(ene): Angivelse av blokknummer hadde vært fordelaktig og posisjoner må forbedres. Undersøkelsen skal foregå innenfor kvadrantene 24 og 25.
Tid: Fra 09.08. til 10.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).