Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

EMGS EMGS0802 EMU Barentshavet melding

[09.04.08]

Ref. 08/40-20; 2282/08
Selskap: ElektroMagnetic GeoServices, 31.03.08
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
Område: Stor del av Barentshavet.
Tid: Fra ca. 14.04. til ca. 30.10.08.

Vurdering: Det omsøkte området området er dels innenfor og omslutter dels i nord, øst og sør et gyteområde for hyse i kvadrantene 7115, 7116, 7215 og 7216 med gyting i perioden ca. 15.03. til ca. 15.05. Det omsøkte området ligger nært opp til gyteområder for torsk i kvadrantene 7016-7018, 7020 og 7021 med gyting i perioden ca. 15.03. til 15.05. Det omsøkte området ligger videre nært opp til gyteområder for lodde i kvadrantene 7122-7129 med gyting i perioden ca.01.03. til ca. 30.04.

På dette grunnlag vil vi fraråde seismisk aktivitet i kvadrantene 7116, 7117, 7215-7217, 7016-7018 og sørlige halvdeler av 7120 og 7121 i perioden 15.03. til ca. 15.05. Videre vil vi fraråde seismisk aktivitet i kvadrantene 7122-7131 i perioden ca. 15.02. til ca. 30.04.
Ved å arbeide i nordlige og østlige deler av omsøkt område i første deler av undersøkelsesperioden kan operatøren unngå mulige "problemtilstander".

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).