Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0804 Sleipner Vest endringsmelding

[22.04.08]

Ref. 08/15-141; 2480/08
Selskap: StatoilHydro, MROH, 14.04.08.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 felt á 51,6 liter (3147 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 15/5, 6, 8, 9 Sleipner Vest.
Tid: Fra 27.04. til 28.06.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).