Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS MC3D-EGBEXT2008 bl. 8/2, 3, 5, 6; 9/1 og 4 melding

[22.04.08]

Ref. 08/45-38; 2440/08
Selskap: PGS Geophysical AS, MP, 11.04.08.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 67,7 liter (4130 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 8/2, 3, 5, 6; 9/1, 4.
Tid: Fra 15.08. til 01.11.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).