Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS EM-Frigg2008 EMU Lis. 318 Nordsjøen melding

[16.06.08]

Ref. 08/45-48; 3672/08
Selskap: PGS, MP 30.05.08.
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, "effekt" - maks. 1000 A.
Område: Blokk(ene): 25/1, 2; 30/8, 10, 11.
Tid: Fra 07.07. til 01.12.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).