Hopp til hovedteksten

Toktrapporter - 2019

Reketokt i Skagerrak og Norskerenna 2018 (Toktrapport nr. 1–2019)

Havforskningsinstituttet har siden 1984 gjennomført et årlig bunntråltokt etter dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna for å overvåke rekebestanden og samle inn data på utbredelse, antall, biomasse, rekruttering og demografi. 

2019.01.25 14:50
Last ned:

Distribution and abundance of Norwegian springspawning herring during the spawning season in 2019 (Toktrapport nr. 2 - 2019)

During the period 13-25th of February 2019 the spawning grounds of NSS herring from Møre (62ºN) to the borderline Troms-Finnmark at Tromsøflaket (71º) were covered acoustically by the commercial vessels MS Eros, MS  Kings Bay and MS Vendla. 

2019.04.01 10:15
Last ned:

Cruise report 2019828 - FV «Cabo de Hornos»

This survey was conducted as part of an international effort to monitor krill in the Scotia Sea on board the Chilean fishing vessel ‘Cabo de Hornos’ 8 January - 14 March 2019.

2019.05.15 12:10
Last ned:

Reketokt Skagerrak og Norskerenna 2019. Toktrapport nr. 4-2019

Havforskningsinstituttet har siden 1984 gjennomført et årlig bunntråltokt etter dypvannsreke (Pandalus borealis) i Skagerrak og Norskerenna for å overvåke rekebestanden og samle inn data på utbredelse, antall, biomasse, rekruttering og demografi. Toktet gir også et viktig datagrunnlag for bestandsovervåkning av skolest (Coryphaenoides rupestris), og skater og haier, spesielt pigghå (Squalus acanthias).

2019.05.20 08:34
Last ned:

Egga Sor 2018 - og LoVe snitt - tokt med FF G.O.Sars (Toktrapport nr. 5-2019)

Rapporten omhandler Egga-Sør toktet 2018 i regi av Havforskningsinstituttet (toktnr. 2018104). Toktet ble gjennomført 20.03-17.04.2018 på eggakanten (300-1500m) fra om lag 62-75°N. I tillegg ble Bjørnøyrenna dekket. Toktet er en del av HI’s faste toktstrategi, og er et trålakustisk tokt med både faste bunntrålstasjoner og ekkointegrering. Vassild og snabeluer ble dekket akustisk, mens blåkveite, vanlig uer og andre arter dekkes av faste bunntrålstasjoner. 

2019.07.30 14:40
Last ned: